Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh ( Thanh Hóa )

home credit vietnam finance company limited

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 29-01-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng (Merchandise)

công ty TNHH một thành viên tce jeans

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 16-11-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Công Nhân Vận Hành Máy May

công ty TNHH một thành viên tce jeans

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 16-11-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Công Nhân Phụ May

công ty TNHH một thành viên tce jeans

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 16-11-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Lao Động Phổ Thông (Làm Việc Tại Thanh Hóa)

công ty TNHH may vạn hà

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 24-08-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Merchandiser (Làm Việc Ở Thanh Hóa)

công ty TNHH may vạn hà

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 07-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chuyên Viên Kiểm Định Qa/qc (Làm Việc Ở Thanh Hóa)

công ty TNHH may vạn hà

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 03-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Cr (Làm Việc Tại Thanh Hóa)

công ty TNHH may vạn hà

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 31-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng.

công ty TNHH may mặc xk appareltech vĩnh lộc

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 15-06-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Phòng Cơ Điện (M&e) (Làm Việc Ở Thanh Hóa/ Quảng Nam)

công ty TNHH may vạn hà

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 08-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Đốc Chuyền May

công ty may ny hoa viet

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 11-04-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Công Nhân May

công ty TNHH nhân hòa phúc vinh

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 02-04-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng ((Merchandiser)

công ty TNHH may mặc xuất khẩu appareltech vĩnh lộc

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 28-02-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Tuyển Quản Đốc Xưởng May

công ty xuất nhập khẩu minh tâm

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 30-01-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng (Merchandiser)

ny hoa viet co., ltd

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 07-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Đốc May - Tổ Trưởng May

công ty TNHH ny hoa việt

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 31-12-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phó Giám Đốc

công ty TNHH đào tạo và phát triển nhân lực đồng tiến.

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 25-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Lý Bảo Trì

ny hoa viet co., ltd

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 24-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Phòng Hcns

công ty TNHH vaude việt nam

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 18-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phiên Dịch

công ty TNHH thọ lộc enterprise

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 16-12-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT