Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh ( Thanh Hóa )

home credit vietnam finance company limited

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 29-01-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Công Nhân Phụ May

công ty TNHH một thành viên tce jeans

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 16-11-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Công Nhân Vận Hành Máy May

công ty TNHH một thành viên tce jeans

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 16-11-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng (Merchandise)

công ty TNHH một thành viên tce jeans

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 16-11-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Lao Động Phổ Thông (Làm Việc Tại Thanh Hóa)

công ty TNHH may vạn hà

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 24-08-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Merchandiser (Làm Việc Ở Thanh Hóa)

công ty TNHH may vạn hà

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 07-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng.

công ty TNHH may mặc xk appareltech vĩnh lộc

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 15-06-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Cr (Làm Việc Tại Thanh Hóa)

công ty TNHH may vạn hà

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 31-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Trưởng Phòng Cơ Điện (M&e) (Làm Việc Ở Thanh Hóa/ Quảng Nam)

công ty TNHH may vạn hà

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 08-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Kiểm Định Qa/qc (Làm Việc Ở Thanh Hóa)

công ty TNHH may vạn hà

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 03-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Công Nhân May

công ty TNHH nhân hòa phúc vinh

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 02-04-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Quản Đốc Chuyền May

công ty may ny hoa viet

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 11-04-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng ((Merchandiser)

công ty TNHH may mặc xuất khẩu appareltech vĩnh lộc

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 28-02-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Tuyển Quản Đốc Xưởng May

công ty xuất nhập khẩu minh tâm

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 30-01-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng (Merchandiser)

ny hoa viet co., ltd

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 07-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Giám Đốc Tiêu Chuẩn Sản Xuất An Ninh Sản Phẩm

công ty TNHH giầy annora việt nam

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 30-11-2018

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Quản Đốc May - Tổ Trưởng May

công ty TNHH ny hoa việt

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 31-12-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Phó Giám Đốc Nhà Máy Dệt Sợi Dài

công ty cổ phần đầu tư phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu an phước

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Qa Manager

ny hoa viet co., ltd

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 19-11-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Quản Lý Bảo Trì Máy May Công Nghiệp

công ty may ny hoa viet

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 24-11-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT