Nhân Viên Cad

công ty TNHH green tg

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 24-06-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

02 Qa Staff

công ty TNHH green tg

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 12-06-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Đốc Tổ Cắt / Tổ Trưởng Cắt

công ty TNHH green tg

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 12-06-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

01 Lean Staff

công ty TNHH green tg

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 05-06-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Văn Phòng

công ty TNHH quảng việt tiền giang

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 02-02-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kho Nguyên Phụ Liệu

công ty TNHH quảng việt tiền giang

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 02-02-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Hse Manager

công ty TNHH green tg

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 11-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Lab Supervisor / Lab Staff

công ty TNHH green tg

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 07-11-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Hse Supervisor / Social Compliance Supervisor

công ty TNHH green tg

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 10-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Đốc

công ty TNHH knitpassion

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 07-08-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Compliance Supervisor

công ty TNHH knitpassion

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 07-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Bảo Hộ Lao Động Và Sức Khỏe (Tại Mỹ Tho- Tiền Giang)

taekwang vina industrial

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 04-08-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Thiết Kế Rập_Tiền Giang

công ty TNHH túi xách simone việt nam tg

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 30-06-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng - Sales Team [Tiền Giang]

công ty TNHH túi xách simone việt nam tg

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 30-06-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (QA)

công ty TNHH nam of london (trực thuộc tập đoàn new world fashion)

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 29-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Tổ Trưởng Tổ Cắt

công ty TNHH green tg

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 27-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Đốc Tổ Cắt

công ty TNHH green tg

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 20-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Qc

công ty TNHH green tg

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 20-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Thiết Kế Rập [Tiền Giang]

công ty TNHH túi xách simone việt nam tg

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 15-05-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Công Nhân May

công ty TNHH xuất nhập khẩu queen sportswear

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 21-04-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT