Quản Lý Sản Xuất: Shift Leader/groupleader

công ty TNHH itm semiconductor vietnam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 19-02-2020

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Quản Lý Kỹ Thuật - Thiết Bị

công ty TNHH hojeong

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 19-02-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Quốc

công ty cổ phần sản xuất điện tử thành long

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 19-02-2020

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Pe - Processing Engineer/ Assistant Manager

công ty TNHH itm semiconductor vietnam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 13-02-2020

Mức lương: 15 - 20 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Phát Triển Sản Phẩm

công ty TNHH itm semiconductor vietnam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 12-02-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh Phụ Trách Bảo Hành Sau Bán Hàng

công ty cổ phần tập đoàn hanaka

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 09-02-2020

Mức lương: 7 - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Phát Triển (System Assy)

công ty TNHH texon vietnam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 09-02-2020

Mức lương: 7 - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Trưởng Phòng Sản Xuất Camera / Vân Tay Quang Học (Bộ Phận Fp Optical)

công ty TNHH dreamtech việt nam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 08-02-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Cs

công ty cổ phần sản xuất điện tử thành long

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 06-02-2020

Mức lương: 7 - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật Smd (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

công ty TNHH dreamtech việt nam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 06-02-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Phó Phòng Sản Xuất (Bộ Phận Fp Prod Maint)

công ty TNHH dreamtech việt nam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 02-02-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

10 Nam Công Nhân Vận Hành Máy

công ty TNHH sumitomo electric interconnect products việt nam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 02-02-2020

Mức lương: 5 - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất

công ty TNHH ag tech (youngbo vina)

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 22-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Quản Lý Kho (Trưởng Nhóm )

công ty TNHH ag tech (youngbo vina)

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 22-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên R&d

công ty TNHH ag tech (youngbo vina)

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 22-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Qc

công ty TNHH ag tech (youngbo vina)

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 22-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên It

công ty TNHH ag tech (youngbo vina)

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 22-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Trưởng Ca Quản Lý Chất Lượng (Shift Leader)

công ty TNHH hojeong

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 17-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Injection

công ty TNHH bujeon vietnam electronics

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 15-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Cnc

công ty TNHH bujeon vietnam electronics

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 15-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT