[Biên Hòa - Phúc Long Tea & Coffee] - Quản Lý Cửa Hàng

công ty TNHH sản xuất thương mại phúc long

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 29-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Quản Lý Nhà Hàng Phố Nướng Tokyo - BBQ & Beer

phố nướng tokyo - bbq & beer

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 05-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Quản Lý Nhà Hàng

phố nướng tokyo

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 28-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT