Nhân viên quản lý đơn hàng

CP Nam Minh Phú

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh Bình Dương

Hạn nộp: 01-10-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

KẾ TOÁN THANH TOÁN

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 28-10-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

TTS Chăm Sóc Khách Hàng

Khang Gia Bình Group

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30-09-2020

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Nhân viên xử lí đơn hàng

Công Ty Dược Phẩm Hadicopharma

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 30-11-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Nhân viên thống kê

Công Ty Dược Phẩm Hadicopharma

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 31-10-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Nhân viên sales bất động sản đất nền

sàn giao dịch bất động sản EMAAR LAN

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 08-12-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Hợp đồng

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT