Nhân Viên Data (Cable Assy)

công ty TNHH texon vietnam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 09-02-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Nhân Sự Xưởng

công ty TNHH texon vietnam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 05-02-2020

Mức lương: 5 - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Trợ Lý Chủ Tịch

công ty long phương(TNHH)

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 25-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Data

công ty TNHH texon vietnam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 17-01-2020

Mức lương: 5 - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Gấp !!! Thư Ký Tổng Giám Đốc - Phiên Dịch (Japanese Speaking N2 Up)

công ty TNHH sumitomo electric interconnect products việt nam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 26-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Nhân Sự (Phụ Trách Audit Rba)

công ty TNHH texon vietnam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 12-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Hr & Ga Staff (Thời Vụ 8 Tháng)

công ty TNHH sumitomo electric interconnect products việt nam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 12-02-2020

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Hợp đồng

Phó Phòng Pháp Chế

công ty TNHH itm semiconductor vietnam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 06-02-2020

Mức lương: 20 - 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán Kiêm Hành Chính Nhân Sự Dh Bắc Ninh

công ty dh logistics

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 26-12-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Quản Lý Hành Chính Nhân Sự

công ty TNHH taixin printing vina

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 26-12-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Trưởng Phòng Hành Chính Tổng Vụ

công ty TNHH hojeong

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 28-11-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán Kiêm Hành Chính

công ty long phương(TNHH)

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 25-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Chính Sách Nhân Sự

công ty TNHH itm semiconductor vietnam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 19-02-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Nhân Sự

công ty TNHH pt dv&tm bmc

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 30-10-2019

Mức lương: Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Tại Chơn Thành, Bù Đăng, Bắc Ninh

công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ dai-ichi việt nam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 31-10-2019

Mức lương: 7 - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Văn Phòng Sản Xuất

công ty TNHH vina polytech

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 16-10-2019

Mức lương: 5 - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Tuyển Phiên Dịch Tiếng Hàn

công ty TNHH cơ khí keosan vina

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 27-10-2019

Mức lương: 1 - 3 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Phiên Dịch Tiếng Hàn

công ty TNHH s-parts

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 31-10-2019

Mức lương: 15 - 20 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Nhân Viên Hành Chính (Tiếng Nhật N3, Tiếng Anh TOEIC)

công ty sản xuất nhật bản

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 01-11-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Nhân Viên Kinh Doanh

công ty TNHH một thành viên phương đông

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 27-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT