It Executive

công ty cổ phần nhựa á đông - a dong plastic jsc (adc plastic., jsc)

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 24-04-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Fpt Telecom Bình Phước - Kỹ Thuật Viên Điều Hành

fpt telecom

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 11-04-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Tin Toàn Quốc

Một công ty test

Địa Chỉ: Toàn Quốc

Hạn nộp: 29-02-2020

Mức lương: Trên 100 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên It

công ty cổ phần tập đoàn kim tín

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 04-01-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Fpt Telecom Bình Phước Tuyển Dụng Kỹ Thuật Viên Điều Hành

fpt telecom

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 06-07-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên It (Networking Staff)

công ty TNHH new apparel far eastern (việt nam)

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 07-06-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Fpt Telecom Bình Phước Tuyển Dụng Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật Tại Nhà Khách Hàng.

fpt telecom

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 19-05-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Thuật Viên Điều Hành Fpt Bình Phước

fpt telecom

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 25-03-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Networking Staff ( Work At Bình Phước )

công ty TNHH new apparel far eastern (vietnam)

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 28-02-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Trưởng It

công ty cổ phần đầu tư - bất động sản thành phương

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 30-11-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin (Lập Trình Và Quản Trị Mạng)

viễn thông bình phước

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT