Tin Toàn Quốc

Một công ty test

Địa Chỉ: Toàn Quốc

Hạn nộp: 29-02-2020

Mức lương: Trên 100 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên It Hệ Thống

công ty CP thủy sản việt úc-cn tphcm (tập đoàn việt úc)

Địa Chỉ: Cà Mau

Hạn nộp: 30-09-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Ctv Kỹ Thuật Gamenet (Cà Mau)

công ty CP tm-dv phong vũ

Địa Chỉ: Cà Mau

Hạn nộp: 10-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên It - Việt Úc Cà Mau

tập đoàn việt úc

Địa Chỉ: Cà Mau

Hạn nộp: 20-12-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT