Nhân Viên Kế Toán - Chi Nhánh Lào Cai

tập đoàn vàng bạc đá quý doji

Địa Chỉ: Lào Cai

Hạn nộp: 13-03-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Lào Cai - Nhân Viên Thủ Quỹ Kiêm Thu Ngân

tập đoàn vàng bạc đá quý doji

Địa Chỉ: Lào Cai

Hạn nộp: 11-03-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Lào Cai - Nhân Viên Kế Toán Chi Nhánh

tập đoàn vàng bạc đá quý doji

Địa Chỉ: Lào Cai

Hạn nộp: 29-12-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kiểm Soát Viên - Msb (Lào Cai)

ngân hàng tmCP hàng hải việt nam

Địa Chỉ: Lào Cai

Hạn nộp: 27-07-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Giao Dịch Viên - Msb (Lào Cai)

ngân hàng tmCP hàng hải việt nam

Địa Chỉ: Lào Cai

Hạn nộp: 27-07-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng (Cs) - Msb (Lào Cai)

ngân hàng tmCP hàng hải việt nam

Địa Chỉ: Lào Cai

Hạn nộp: 27-07-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Giám Đốc Trung Tâm Khách Hàng Cá Nhân (Bm) - Msb (Lào Cai)

ngân hàng tmCP hàng hải việt nam

Địa Chỉ: Lào Cai

Hạn nộp: 26-07-2019

Mức lương: Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Cá Nhân - Msb (Lào Cai)

ngân hàng tmCP hàng hải việt nam

Địa Chỉ: Lào Cai

Hạn nộp: 26-07-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Thu Ngân

công ty du lịch khám phá việt

Địa Chỉ: Lào Cai

Hạn nộp: 20-04-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kế Toán Trưởng Chi Nhánh Lào Cai

công ty cổ phần cbk holdings việt nam

Địa Chỉ: Lào Cai

Hạn nộp: 11-04-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Giao Thẻ Và Xác Minh Thông Tin Khách Hàng

công ty cổ phần vận tải chuyên nghiệp

Địa Chỉ: Lào Cai

Hạn nộp: 15-12-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kế Toán

công ty TNHH nội thất gala home

Địa Chỉ: Lào Cai

Hạn nộp: 25-10-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

(Lào Cai) Kế Toán Tổng Hợp

j&t express

Địa Chỉ: Lào Cai

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT