Nhân Viên Kế Toán Công Nợ (Quảng Trị)

công ty TNHH mtv thực phẩm năm mục tiêu

Địa Chỉ: Quảng Trị

Hạn nộp: 18-01-2020

Mức lương: 7 - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Senior Project Finance Officer (Spfo)

mines advisory group - mag

Địa Chỉ: Quảng Trị

Hạn nộp: 25-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Project Finance Assistant

mines advisory group - mag

Địa Chỉ: Quảng Trị

Hạn nộp: 01-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Cost Controller (Quang Tri Province)

saint-gobain vietnam ltd.,

Địa Chỉ: Quảng Trị

Hạn nộp: 29-06-2019

Mức lương: 15 - 20 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Kế Toán Tổng Hợp

công ty TNHH tmdv mtv hương tiến

Địa Chỉ: Quảng Trị

Hạn nộp: 15-02-2019

Mức lương: 5 - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Thủ Kho

công ty TNHH mtv tmth và dv hồng nhung

Địa Chỉ: Quảng Trị

Hạn nộp: 30-01-2019

Mức lương: 7 - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kế Toán Công Nợ

công ty TNHH mtv tmth và dv hồng nhung

Địa Chỉ: Quảng Trị

Hạn nộp: 31-01-2019

Mức lương: 3 - 5 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kế Toán Công Nợ

công ty TNHH tmdv mtv hương tiến

Địa Chỉ: Quảng Trị

Hạn nộp: 15-11-2018

Mức lương: 7 - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

[Vĩnh Linh, Quảng Trị] Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng

công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số fpt

Địa Chỉ: Quảng Trị

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: 5 - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kế Toán (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

công ty TNHH tmdv mtv hương tiến

Địa Chỉ: Quảng Trị

Hạn nộp: 30-10-2018

Mức lương: 5 - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT