Nhân Viên Chuyên Thu

công ty CP giải pháp thanh toán điện lực và viễn thông (eCPay)

Địa Chỉ: Vĩnh Long

Hạn nộp: 08-08-2019

Mức lương: 5 - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Trưởng Phòng Kế Toán - Tổng Hợp (Vĩnh Long)

citicom

Địa Chỉ: Vĩnh Long

Hạn nộp: 28-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Nhân Viên Kế Toán - Chi Nhánh Đbscl

công ty CP kỹ thuật và ô tô trường long- chi nhánh vĩnh long

Địa Chỉ: Vĩnh Long

Hạn nộp: 15-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán (Vĩnh Long)

công ty TNHH viện thẩm mỹ kay spa

Địa Chỉ: Vĩnh Long

Hạn nộp: 13-06-2019

Mức lương: 5 - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kế Toán Trưởng (TP Vĩnh Long)

công ty cổ phần thương mại citicom

Địa Chỉ: Vĩnh Long

Hạn nộp: 10-04-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Nhân Viên Kế Toán

công ty CP kỹ thuật và ô tô trường long -cn vĩnh long

Địa Chỉ: Vĩnh Long

Hạn nộp: 14-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán Cung Ứng Vật Tư

công ty TNHH mtv tm dv & xd hoàng bỉ

Địa Chỉ: Vĩnh Long

Hạn nộp: 31-12-2018

Mức lương: 5 - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kế Toán Xuất Nhập Kho Vật Tư Xây Dựng

công ty TNHH tân phước thành

Địa Chỉ: Vĩnh Long

Hạn nộp: 20-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán

công ty TNHH dv & tm mesa

Địa Chỉ: Vĩnh Long

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: 3 - 5 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán

công ty TNHH mtv tm dv & xd hoàng bỉ

Địa Chỉ: Vĩnh Long

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: 5 - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán

công ty cổ phần bê tông vĩnh long

Địa Chỉ: Vĩnh Long

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng

công ty TNHH xnk phát triển đông dương

Địa Chỉ: Vĩnh Long

Hạn nộp: 27-07-2019

Mức lương: 5 - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán

công ty TNHH giày trà giang

Địa Chỉ: Vĩnh Long

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kế Toán Tổng Hợp

công ty CP địa ốc hoàng quân mêkông

Địa Chỉ: Vĩnh Long

Hạn nộp: 28-11-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán

vp luật sư thuận nguyễn

Địa Chỉ: Vĩnh Long

Hạn nộp: 15-10-2018

Mức lương: 3 - 5 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT