Nhân Viên Kho Hàng

Thương Hải Logistics

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 31-08-2022

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Giám đốc vận hành kho bãi

Công ty GPO

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30-10-2021

Mức lương: Trên 50 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT