Kỹ Sư Dự Án _ KS Môi Trường

công ty TNHH koastal eco industries

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 30-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Đội Trưởng Đội Phòng Cháy Chữa Cháy (Pccc): 1 Người (Nam Giới)

công ty TNHH vsip nghệ an

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 12-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Phòng Cháy Chữa Cháy (Pccc): 4 Người (Nam Giới)

công ty TNHH vsip nghệ an

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 12-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT