Nhân Viên An Toàn Sức Khỏe Môi Trường (Số Lượng: 01)

công ty TNHH mcnex vina

Địa Chỉ: Ninh Bình

Hạn nộp: 27-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên An Toàn Sức Khỏe Môi Trường ( Số Lượng: 01)

công ty TNHH mcnex vina

Địa Chỉ: Ninh Bình

Hạn nộp: 16-05-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT