Nhân Viên An Toàn/ HSE Officer (Đi Làm Theo Ca)

fruit of the loom international limited

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 03-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

02 Kỹ Sư Tự Động Hóa

công ty cổ phần môi trường nghi sơn

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 13-09-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Môi Trường

công ty cổ phần môi trường nghi sơn

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 13-09-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên An Toàn / HSE Officer

fruit of the loom international limited

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 23-03-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Tuân Thủ / Compliance Officer

fruit of the loom international limited

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 04-11-2018

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Safety Supervisor

north continental oils & fats vietnam company ltd

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 10-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT