(Tiếng Nhật) 05 Chuyên Viên Tín Dụng - Làm Việc Tại CN Hà Nam

ngân hàng TNHH mtv woori việt nam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 19-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Ha Nam -Customer Service Officer- Giao Dịch Viên Có Kinh Nghiệm

shinhan bank vietnam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 30-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Senior Accountant (Ha Nam Factory)

công ty TNHH ykk việt nam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 19-06-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Accountant Staff

ace antennaa co., ltd

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 16-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

05 Chuyên Viên Tín Dụng (Làm Việc Tại CN Hà Nam)

ngân hàng TNHH mtv woori việt nam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 12-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Hà Nam- Kiểm Soát Viên - Phòng Thanh Toán Quốc Tế

shinhan bank vietnam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 21-04-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Chi Nhánh Hà Nam-Kiểm Soát Viên Phòng Tín Dụng, Phòng Thanh Toán Quốc Tế, Phòng Dịch Vụ Khách Hàng

shinhan bank vietnam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 02-03-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Kiểm Soát Viên Phòng Dịch Vụ Khách Hàng (Phòng Tiền Gửi) Cho Chi Nhánh Mới

shinhan bank vietnam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 03-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

10 Nhân Viên Ngân Hàng ( Có Kinh Nghiệm)_Làm Việc Tại CN Hà Nam

ngân hàng TNHH mtv woori việt nam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 02-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT