Nhân Viên Quản Lý Vệ Sinh Và Chất Lượng Sản Phẩm - Big C Hạ Long

hệ thống big c việt nam

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 17-04-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Big C Hạ Long -Trợ Lý Chất Lượng Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

hệ thống big c việt nam

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 27-03-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Lấy Mẫu

sgs vietnam ltd.

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 24-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Inspector (Marine)

sgs vietnam ltd.

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 29-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Inspector (Food Field)

sgs vietnam ltd.

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 16-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng Kinh Doanh Miền Bắc

fe credit

Địa Chỉ: Quảng Ninh

Hạn nộp: 19-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT