(Kcn Nội Bài) Kỹ Sư Quản Lý Chất Lượng (Tiếng Anh)

g.a. consultants vietnam

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 06-05-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

công ty TNHH khuôn mẫu vĩnh thành

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 24-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Tổ Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

công ty TNHH khuôn mẫu vĩnh thành

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 21-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Thẩm Định Thực Địa (Đắk Lắk, Nam Định, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc)

ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong (tp bank)

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 25-07-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phòng Quản Lý Chất Lượng

công ty TNHH khuôn mẫu vĩnh thành

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 21-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

(Kcn Bá Thiện 2 - Vĩnh Phúc) Production Control - Cty Nhật Mới Thành Lập

g.a. consultants vietnam

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 17-02-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh

công ty TNHH sdt vina

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 31-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT