Nhân Viên Nhân Sự Tuyển Dụng

công ty TNHH hojeong

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 27-08-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Tuyển Dụng

công ty TNHH mtv CPn thuận phong - chi nhánh bắc ninh (j&t express)

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 24-08-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên/trưởng Nhóm Audit Nhân Sự (Audit Khách Hàng)

công ty TNHH itm semiconductor vietnam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 15-08-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Nhân Sự Phụ Trách Tính Lương

công ty TNHH dreamtech việt nam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 03-08-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Nhân Sự Xưởng

công ty TNHH hojeong

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 26-07-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Nhân Sự Tổng Hợp

công ty cổ phần tập đoàn hanaka

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 25-06-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Nhân Sự Xưởng

công ty TNHH seojin auto

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 24-06-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

công ty TNHH kurabe industrial bắc ninh

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 18-06-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Nhân Sự - Phụ Trách Chấm Công (Số Lượng: 2)

công ty TNHH seojin auto

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 03-06-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Admin Nhân Sự Tổng Hợp Tại Vsip Phù Chẩn

toll vietnam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 30-04-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Nhân Sự

công ty TNHH taixin printing vina

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 13-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tại Thành Phố Bắc Ninh

fpt telecom

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 12-04-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Nhân Sự (Chấm Công Hoặc Tính Lương Hoặc Bảo Hiểm)

công ty TNHH texon vietnam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 03-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Nhân Sự Mảng Bảo Hiểm

công ty TNHH welstory việt nam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 01-04-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên C&b ( Nhân Sự Mảng Công Lương)

công ty TNHH itm semiconductor vietnam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 22-03-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Quan Hệ Lao Động- Er

công ty TNHH itm semiconductor vietnam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 22-03-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Hành Chính ( Cơ Hội Làm Việc Cho Các Bạn Chưa Có Kinh Nghiệm)

công ty TNHH itm semiconductor vietnam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 19-03-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Tuyển Dụng

công ty TNHH itm semiconductor vietnam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 18-03-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự

công ty TNHH itm semiconductor vietnam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 13-03-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Nhóm Hành Chính

công ty TNHH itm semiconductor vietnam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 13-03-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT