Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Cần Thơ)

công ty TNHH xuất nhập khẩu artemia baikal

Địa Chỉ: Cần Thơ

Hạn nộp: 02-12-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Aqua Plant Manager (Vinh Long Factory)

de heus llc

Địa Chỉ: Cần Thơ

Hạn nộp: 30-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Trưởng Phòng Kinh Doanh

công ty cổ phần dịch vụ xuất nhập khẩu quang hưng fruits

Địa Chỉ: Cần Thơ

Hạn nộp: 11-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

URGENT - Factory Manager (Feed, Rice, Food, Agricultural Products, Soybeans, Corn)

manufacturing company

Địa Chỉ: Cần Thơ

Hạn nộp: 09-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

công ty CP xnk hóa chất & thiết bị kim ngưu

Địa Chỉ: Cần Thơ

Hạn nộp: 04-10-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Trial Coordinator

rijk zwaan viet nam limited liability company

Địa Chỉ: Cần Thơ

Hạn nộp: 28-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Giám Đốc Kinh Doanh Phân Bón, Thuốc Bảo Vệ Thực Vật (BVTV)

công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ nông nghiệp việt

Địa Chỉ: Cần Thơ

Hạn nộp: 25-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Giám Đốc Kinh Doanh – Số Lượng: 01 Người

công ty TNHH tấn hưng việt nam

Địa Chỉ: Cần Thơ

Hạn nộp: 22-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao trung an

Địa Chỉ: Cần Thơ

Hạn nộp: 21-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

URGENT - Regional Sales Manager (Aqua Feed, Aquafeed)

navigos search

Địa Chỉ: Cần Thơ

Hạn nộp: 20-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

URGENT - National Sales Manager (Aqua Feed/aquafeed)

navigos search's client

Địa Chỉ: Cần Thơ

Hạn nộp: 20-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Nông Nghiệp (SL: 4 - 5 Bạn)

công ty TNHH nông dược ba

Địa Chỉ: Cần Thơ

Hạn nộp: 11-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh Kv Miền Nam (Cần Thơ)

cn công ty CP đầu tư & phát triển pharmahead việt nam

Địa Chỉ: Cần Thơ

Hạn nộp: 27-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Sư Nông Nghiệp

công ty TNHH chuyển giao công nghệ phân bón isarel

Địa Chỉ: Cần Thơ

Hạn nộp: 05-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh

công ty TNHH chuyển giao công nghệ phân bón isarel

Địa Chỉ: Cần Thơ

Hạn nộp: 05-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh

công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao trung an

Địa Chỉ: Cần Thơ

Hạn nộp: 03-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Sales Manager - Giám Đốc Kinh Doanh (Bảo Vệ Thực Vật - Phân Bón)

navigos search's client

Địa Chỉ: Cần Thơ

Hạn nộp: 19-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Giám Đốc Kinh Doanh (Kiêm Giám Đốc Dự Án)Top management

công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu miền tây

Địa Chỉ: Cần Thơ

Hạn nộp: 19-05-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Thị Trường (Cần Thơ)

công ty TNHH xuất nhập khẩu artemia baikal

Địa Chỉ: Cần Thơ

Hạn nộp: 17-05-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực Miền Tây (Chuyên Ngành Thú Y/chăn Nuôi/thủy Sản)

công ty cổ phần dược thú y cai lậy

Địa Chỉ: Cần Thơ

Hạn nộp: 09-05-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT