[Gấp] Giám Sát Bán Hàng - Mảng Thủy Sản

navigos search

Địa Chỉ: Hòa Bình

Hạn nộp: 17-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

01 Kỹ Sư Trồng Trọt

công ty cổ phần đầu tư tài chính bảo hiểm dầu khí

Địa Chỉ: Hòa Bình

Hạn nộp: 11-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

01Kỹ Sư Chăn Nuôi

công ty cổ phần đầu tư tài chính bảo hiểm dầu khí

Địa Chỉ: Hòa Bình

Hạn nộp: 11-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

WVV Zonal Technical Program Officer - Livelihood

world vision vietnam

Địa Chỉ: Hòa Bình

Hạn nộp: 20-04-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Trồng Trọt

công ty cổ phần đầu tư tài chính bảo hiểm dầu khí

Địa Chỉ: Hòa Bình

Hạn nộp: 24-03-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Chăn Nuôi

công ty cổ phần đầu tư tài chính bảo hiểm dầu khí

Địa Chỉ: Hòa Bình

Hạn nộp: 24-03-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Development Facilitator - Nhân Viên Phát Triển Cộng Đồng - Đà Bắc, Hòa Bình

world vision vietnam

Địa Chỉ: Hòa Bình

Hạn nộp: 06-02-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Quản Lý Trang Trại

công ty CP tư vấn xây dựng công trình điện hà nội

Địa Chỉ: Hòa Bình

Hạn nộp: 06-01-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Kỹ Thuật Trại Gà

công ty TNHH hdt

Địa Chỉ: Hòa Bình

Hạn nộp: 30-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Lý, Giám Sát Triển Khai Cây Xanh Cảnh Quan

công ty TNHH avana mai châu

Địa Chỉ: Hòa Bình

Hạn nộp: 26-12-2018

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Development Facilitator (Nhân Viên Phát Triển Cộng Đồng) - Hòa Bình

world vision vietnam

Địa Chỉ: Hòa Bình

Hạn nộp: 19-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Trông Trọt (Lương Hấp Dẫn Từ 09 - 12 Triệu)

công ty CP tvt

Địa Chỉ: Hòa Bình

Hạn nộp: 30-11-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bvtv - Vùng Hòa Bình, Sơn La, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình

công ty CP nông nghiệp hp

Địa Chỉ: Hòa Bình

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT