Head of Development Marketing

công ty TNHH phát triển nam hội an

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 29-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Director of Marketing & Communications

công ty TNHH phát triển nam hội an

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 31-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

HR Assistant- Attendance/ Trợ Lý Nhân Sự - Chấm Công

công ty TNHH cci việt nam

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 11-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT