nhân viên bán hàng

T-care shop

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31-12-2022

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

nhân viên bán hàng tại quầy

T-care shop

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31-12-2022

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

nhân viên bán hàng cho đại lí

T-care shop

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31-12-2022

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

nhân viên bán hàng tại shop

T-care shop

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31-12-2022

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

nhân viên bán hàng cho đại lí mới

T-care shop

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31-12-2022

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

tuyển dụng nhân viên bán hàng tại quầy

T-care shop

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31-12-2022

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

nhân viên bán hàng cho đại lí

Sen shop

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31-12-2022

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

nhân viên bán hàng cho đại lí mới

Sen shop

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31-12-2022

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

việc làm thêm cho sinh viên

Sen shop

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31-12-2022

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian tạm thời

tuyển nhân viên bán hàng cho đại lí

Sen shop

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31-12-2022

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian tạm thời

Tuyển nhân viên bán hàng cho chi nhánh TPHCM

T-care shop

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31-12-2022

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

Nhân viên

Kiều Oanh

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31-12-2022

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian tạm thời

Việc làm Part time Chiêu mộ anh tài nhân viên tư vấn bán hàng

Đại Lý Bách Hóa

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30-11-2022

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian tạm thời

Nhân Viên Bán Hàng

Liên Kết Việt Nam

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh Bình Dương Đà Nẵng

Hạn nộp: 30-09-2022

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân viên bán hàng

T - Care Shop

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31-08-2022

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian tạm thời

Nhân Viên Bán Hàng, Quán nước

Thiên Nhiên Organic Store

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31-08-2022

Mức lương: 3 triệu - 5 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Việc làm thời vụ

Việc Làm Thêm Parttime - Thời Vụ

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31-07-2022

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian tạm thời

Nhân viên bán hàng

LinhLeeShop

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30-06-2022

Mức lương: 3 triệu - 5 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

Việc Làm Thêm Cho Sinh Viên Quận Tân Phú - Bán Hàng Parttime hoặc Fulltime

LinhLeeShop

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30-06-2022

Mức lương: 3 triệu - 5 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

Việc làm parttime - thời vụ cho sinh viên tại chi nhánh Quận Tân Phú

LinhLeeShop

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30-06-2022

Mức lương: 3 triệu - 5 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT