Nhân Viên Pha Chế

sleep box hostel

Địa Chỉ: Lâm Đồng

Hạn nộp: 31-01-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh

công ty TNHH the bitter cacao

Địa Chỉ: Lâm Đồng

Hạn nộp: 16-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Việc Làm Thủ Công

nhà riêng

Địa Chỉ: Lâm Đồng

Hạn nộp: 26-11-2018

Mức lương: 3 triệu - 5 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT