Nhân viên văn phòng

FE CREDIT

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31-12-2022

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

nhân viên tư vấn khách hàng

Công ty TNHH Nevv10 Việt Nam

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 30-09-2022

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH KH ĐẠI CHÚNG (Telesales)

Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB

Địa Chỉ: Đà Nẵng

Hạn nộp: 30-04-2022

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân viên thẩm đinh ca đêm

Công ty TNHH Capital Solution

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31-01-2022

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

Nhân viên Telesales

Công ty TNHH Capital Solution

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31-12-2021

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÂN VIÊN KINH DOANH

NH PHƯƠNG ĐÔNG

Địa Chỉ: An Giang

Hạn nộp: 30-11-2021

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân viên Telesales

Công Ty CP Giải Pháp Tài Chính

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 20-11-2021

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

CÔNG TY TNHH CONCENTRIX VIET NAM

CÔNG TY TNHH CONCENTRIX VIET NAM

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 31-12-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Telesales

Thebank.vn

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 30-11-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

TRƯỞNG NHÓM BÁN HÀNG

CÔNG TY TÀI CHÍNH DIAMOND STAR

Địa Chỉ: Cần Thơ Hậu Giang

Hạn nộp: 25-06-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT