Nhân Viên Thiết Kế Chế Bản

công ty TNHH in mộc hòa

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 20-07-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Big C Đồng Nai - Nhân Viên Phụ Trách Trang Trí (Thiết Kế)

hệ thống big c việt nam

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 17-07-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Thiết Kế Kỹ Thuật

công ty TNHH mạc tích (martech)

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 22-07-2020

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT