Maintenance Supervisor(Masan Meat)

masan nutri-science ( anco - proconco )

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 25-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Bếp Trưởng

công ty TNHH thủ công mỹ nghệ và nội thất ngọc sơn

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 12-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Bán thời gian tạm thời

Giám Sát Bán Hàng - Gt (Hà Nam / Ninh Bình / Hải Dương)

công ty cổ phần thực phẩm hữu nghị

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 16-03-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trợ Lý Trưởng Phòng Sản Xuất

công ty CP sn-xnk thủ công mỹ nghệ và nông sản tổng hợp (hagimex)

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 31-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Giám Đốc Kinh Doanh Kênh GT

masan nutri-science (meat business)

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 30-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Qc

công ty cổ phần hagimex

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 09-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Lao Động Phổ Thông

công ty CP sx – xnk thủ công mỹ nghệ và nông sản tổng hợp

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 30-11-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

R&D Manager - Mns Meat Ha Nam

masan nutri-science ( anco - proconco )

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 15-11-2018

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT