Nhân Viên Giao Hàng Dược Phẩm - Bạc Liêu (Hợp Đồng 6 Tháng)

abbott international nutrition

Địa Chỉ: Bạc Liêu

Hạn nộp: 24-10-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

Nhân Viên Điều Phối Giao Hàng Tại Bạc Liêu

công ty TNHH ych protrade

Địa Chỉ: Bạc Liêu

Hạn nộp: 31-08-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Thẩm Định Thị Trường Tại Bạc Liêu

công ty tài chính TNHH mtv mirae asset (việt nam) – mafc

Địa Chỉ: Bạc Liêu

Hạn nộp: 24-02-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT