Senior Quality Controller (E420031)

navigos search

Địa Chỉ: Ninh Bình

Hạn nộp: 19-04-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Vật Tư

công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ tràng an

Địa Chỉ: Ninh Bình

Hạn nộp: 01-01-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Thủ Kho

công ty TNHH thương mại và dịch vụ đại phát

Địa Chỉ: Ninh Bình

Hạn nộp: 31-12-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT