Quản Lý Thi Công

công ty TNHH welstory việt nam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 26-08-2020

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

02 Giám Sát Và Kiểm Soát Thiết Kế Xây Dựng

công ty cổ phần công nghệ thực phẩm châu á (afotech)

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 22-08-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

01 Nhân Viên Dự Toán Xây Dựng

công ty cổ phần công nghệ thực phẩm châu á (afotech)

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 05-08-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

01Nhân Viên Dự Toán Xây Dựng

công ty cổ phần công nghệ thực phẩm châu á (afotech)

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 03-07-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Lý Mua Hàng Vật Tư Xây Dựng

công ty cổ phần tập đoàn hanaka

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 21-06-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Ban Qlda Xây Dựng Khu Đô Thị Công Nghiệp

công ty cổ phần tập đoàn hanaka

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 18-06-2020

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chỉ Huy Trưởng Dự Án Đường Tỉnh Lộ

công ty cổ phần tập đoàn hanaka

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 18-06-2020

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phụ Trách Vật Tư Xây Dựng

công ty cổ phần tập đoàn hanaka

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 13-06-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Sư Kinh Tế Kế Hoạch

công ty cổ phần tập đoàn hanaka

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 10-06-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Thống Kê

công ty cổ phần tập đoàn hanaka

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 10-06-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chuyên Viên Dự Án Đầu Tư

công ty long phương(TNHH)

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 04-06-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Cán Bộ Dự Án

công ty TNHH sản xuất và thương mại palado việt nam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 22-05-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

(Quế Võ, Bắc Ninh) Electrical Engineer (Dự Án Epc Xây Dựng Nhà Máy Điện Rác)

g.a. consultants vietnam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 30-04-2020

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Lý Phụ Trách Vật Tư, Vật Liệu Xây Dựng

công ty cổ phần tập đoàn hanaka

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 11-04-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Fm Project Assisstant (Pa) - Vsip Bắc Ninh

công ty cổ phần tiến thành (tien thanh shareholding company)

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 08-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Xây Dựng Công Nghiệp

công ty TNHH taixin printing vina

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 27-03-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

công ty TNHH sản xuất và thương mại palado việt nam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 21-03-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Công Nhân Điện Nước Công Trình

công ty TNHH sản xuất và thương mại palado việt nam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 11-03-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phó Phòng Dự Án Đầu Tư Và Xây Dựng

công ty TNHH sản xuất và thương mại palado việt nam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 06-03-2020

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Cán Bộ Kỹ Thuật Dự Án

công ty long phương(TNHH)

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 05-03-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT