Nhân Viên Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Khu Vực Bình Phước - Bình Dương

tập đoàn gạch men hoàng gia

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 05-08-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Giám Sát Kinh Doanh Sơn Nước Tại Bình Dương/ Bình Phước

công ty cổ phần falcon coatings việt nam

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 22-07-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Khu Vực Bình Phước

tập đoàn gạch men hoàng gia

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 13-05-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Thiết Bị (Quản Lý Thiết Bị Tại Công Trình)

công ty cổ phần azb

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 30-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phụ Kho (Đồng Xoài 3, Bình Phước)

công ty cổ phần azb

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 17-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh Bình Phước

công ty CP nhựa thiếu niên tiền phong phía nam

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 09-11-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Sư Cầu Đường

công ty TNHH thành liêm

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 01-09-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Bình Phước

công ty CP eurowindow

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 02-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chỉ Huy Trưởng Công Trình (Lương 15-20 Triệu/ Tháng)

công ty CP tấn phát

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 28-02-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Sư Thiết Kế

công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản thái thành

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 31-12-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Sư Xây Dựng Thiết Kế Đi Làm Ngay

công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản thái thành

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 31-12-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Sư Xây Dựng, Xây Dựng Dân Dụng

công ty cổ phẩn đầu tư xây lắp đất việt

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 30-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Sư Thiết Kế Cảnh Quan

công ty cổ phẩn đầu tư xây lắp đất việt

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 30-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Cán Bộ Kỹ Thuật Giao Thông- Hạ Tầng

công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản thái thành

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 01-12-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phòng Quản Lý Dự Án

công ty CP tư vấn văn phú

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 30-11-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Sư Cơ Khí Thủy Công (Lương 15-20 Triệu/ Tháng)

công ty CP tấn phát

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chuyên Viên Phát Triển Dự Án

công ty cổ phần tập đoàn flc (flc group)

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 12-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT