Nhân Viên Kỹ Sư Xây Dựng

công ty TNHH xây dựng mihico

Địa Chỉ: Thừa Thiên Huế

Hạn nộp: 28-02-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp

công ty TNHH apave châu á - thái bình dương, chi nhánh huế bắc trung bộ

Địa Chỉ: Thừa Thiên Huế

Hạn nộp: 27-12-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Giám Sát An Toàn Lao Động

công ty cổ phần xi măng đồng lâm

Địa Chỉ: Thừa Thiên Huế

Hạn nộp: 30-11-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Thuật Xây Dựng

công ty TNHH mtv xd và tm hav

Địa Chỉ: Thừa Thiên Huế

Hạn nộp: 20-11-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Sư Dân Dụng

công ty TNHH mtv xd quốc anh

Địa Chỉ: Thừa Thiên Huế

Hạn nộp: 19-11-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường

công ty TNHH xây dựng thiên an hải

Địa Chỉ: Thừa Thiên Huế

Hạn nộp: 10-11-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh

công ty TNHH mtv xây dựng phan nguyễn

Địa Chỉ: Thừa Thiên Huế

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Sư Xây Dựng

công ty TNHH xây dựng thiên an hải

Địa Chỉ: Thừa Thiên Huế

Hạn nộp: 17-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT