0 - 20 / 28 kết quả phù hợp với từ khóa tìm kiếm của bạn

2D Game Artist

công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ xgame

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 30-07-2020

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

2D Game Artist

sonat game studio

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 18-06-2020

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

2D/3D Game Artist – Offer Upto 1500$

onesoft_ rocket

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 27-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

2D Game Artist & Animator - Upto $1,200, Apply Now!

redantz

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 06-10-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

2D Game Artist – Up to $1000 Thu Nhập Hấp Dẫn

abi games studio - công ty cổ phần onesoft

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 13-10-2019

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

2D Game Artist & Animator - Upto $1000

redantz

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 28-08-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

[HN] 2D Game Artist - Thiết Kế Đồ Hoạ Game Upto $1200

công ty cổ phần trò chơi giáo dục việt

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 11-07-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

✳️ ✳️ [ Up to $1800 ] Artist Game 2D - Game Artist - Hoạ Sĩ Game ✳️

công ty TNHH vĩnh hồ

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 05-07-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

2D Game Artist - Lương Net Up to 1200$

công ty CP onesoft

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 08-08-2019

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

✳️ [ Up to $1800 ] Artist Game 2D - Game Artist - Hoạ Sĩ Game ✳️

công ty TNHH vĩnh hồ

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 05-07-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

2D Game Artist

emg education

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 06-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

2D Game Artist (Anime Game)- Fresh

g.a. consultants vietnam' client

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 05-05-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

✳️ [ Up to $1500 ] Artist Game 2D - Game Artist - Hoạ Sĩ Game ✳️

công ty TNHH vĩnh hồ

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 02-05-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

2D Game Artist Up To $1200

công ty cổ phần trò chơi giáo dục việt

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 01-05-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Thiết Kế Nhân Vật Game 2D (Game Artist) Lương Tới $1200

công ty CP trò chơi giáo dục việt

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 30-06-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

05 2D Game Artist ( Designer/ UI - UX )~1000$

công ty cổ phần onesoft

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 04-08-2019

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

02 2D Game Artist (Designer UI/UX) - Upto $1000

redantz

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 29-03-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

2D Game Artist [~$1200]

pitaya

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 03-04-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Thiết Kế 2D Game Artist

công ty cổ phần công nghệ kỹ thuật vtech

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 30-01-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

Internship - 2D Game Artist

gear inc.

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 27-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT