0 - 20 / 10 kết quả phù hợp với từ khóa tìm kiếm của bạn

[URGENT] - Production Supervisor ( Work By Shift )

navigos search's client

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 23-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

URGENT - Production Supervisor (Food, Fmcg, Agriculture)

navigos search's client

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 18-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

[Urgent - Fmcg/packaging/mechanical] Production Supervisor

big brand name company

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 26-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

URGENT - Production Supervisor (Food, Fmcg, Electronics)

navigos search's client

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 26-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Urgent - Production Supervisor

navigos search’s client

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 24-02-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Urgent - Production Supervisor

navigos search

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 10-02-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

URGENT - Production Supervisor

navigos search's client

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 07-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

URGENT - Production Shift Supervisor

navigos search's client

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 09-11-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

(Urgent) - Production Supervisor (Tiếng Nhật)

japanese manufacturing company

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 13-10-2018

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

[Urgent] - Production Shift Supervisor

navigos search's client

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 18-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT