Nhân Viên Bán Hàng

Liên Kết Việt Nam

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh Bình Dương Đà Nẵng

Hạn nộp: 30-09-2022

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

tuyển nhân viên bán hàng

hoài linh

Địa Chỉ: Đà Nẵng

Hạn nộp: 06-09-2022

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NGÂN HÀNG TMCP TP BANK - KHỐI KHCN - CHI NHÁNH HẢI CHÂU TUYỂN DỤNG

Khối khách hàng cá nhân - Ngân hàng Tiên Phong Chi nhánh Đà Nẵng

Địa Chỉ: Đà Nẵng

Hạn nộp: 31-08-2022

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

nhân viên xử lí đơn hàng.

công ty TNHH VIỆT HÀ

Địa Chỉ: Đà Nẵng

Hạn nộp: 30-07-2022

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân viên Tín dụng

Tpbank Đà Nẵng

Địa Chỉ: Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi

Hạn nộp: 31-12-2021

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT